DOÇ.DR.DİLŞAD FOTO ÖZDEMİR
Geri Dön

Dilşat Foto Özdemir

Tel +90 (312) 305 11 51
E-posta dilsadf@hacettepe.edu.tr

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1994 yılında mezun oldu. 2004 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan uzmanlığını aldı. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Almanya’da Essen Üniversitesi’nde (Klinik/Institut der Universitat Duisburg-Essen) Psikosomatik Kliniği’nde (Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie) Almanya’ya göç etmiş Türk hastalarla 4 ay süresince klinik ve araştırma çalışmalarında bulundu. 2012 yılında yardımcı doçent, 2014 yılında doçent oldu.

Çocuk istismarı alanında asistanlığı sırasında çalışmalara başladı ve halen Hacettepe Üniversitesi'nde bu alanda çalışmaya devam etmektedir. Çocuk İstismarı Değerlendirme, Araştırma ve Tedavi Komisyonu’nun (ÇİDAT, 2005) kurulması, yapılandırılması ve işleyişinde aktif olarak çalıştı. Türk Tabipleri Birliği Çocuk İstismarı Duyarlılık Grubu’nda pratisyen hekimlerin eğitiminde, "Çocuk İhmal ve İstismarına Yaklaşım Yüksek Lisans Programı’nda" ve UNİCEF destekli "Hastane Temelli Çocuk Koruma Merkezi" çalışmalarında, başvuru kitabının ve eğitim programının hazırlanmasında yer aldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve UNICEF’in ortak yürüttüğü “Afetlerde Psikososyal Destek Temel Eğitimi Programı” nda (2011) ve  Türk Kızılayı Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği’nin “Travmanın Çocuk ve Ergenler Üzerinde Ruhsal Etkileri” programlarında Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği adına yaptığı eğitimler, “Türkiye’de Kız Çocugu Olmak”(2014)  ve ”Çocuktan Gelin Olmaz” (2015) çalıştayları bu alanda yaptığı çalışmalardan bazılarıdır.

2010 yılında bebek ruh sağlığı komisyonu üyesi olarak Yrd. Doç. Dr. Koray Karabekiroğlu'nun proje yürütücüsü olduğu "Türkiye’nin Erken Çocukluk Dönemi (1-3 Yaş) Ruh Sağlığı Profilinin Belirlenmesi"çalışması ile Prof. Dr. Mualla Öztürk Çocuk Ruh Sağlığı Ödülü’nü kazandı.

Çocukluk dönemi travmaları, çocuk istismarı, suça karışmış çocuklar, bebeklik dönemi ve psikopatolojileri ağırlıklı çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Halen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk İstismarı Değerlendirme, Araştırma ve Tedavi (ÇİDAT) Komisyonunda aktif olarak çalışmaktadır.