PROF.DR.FERHUNDE ÖKTEM
Geri Dön

Ferhunde Öktem

Tel +90 (312) 305 11 51
E-posta foktem@hacettepe.edu.tr

Ferhunde Öktem Bursa’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü 1972 yılında bitirdi. Aynı Üniversite’de 1983 yılında doktor, 1988 yılında doçent ve 1998 yılında profesör unvanlarını aldı. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği’nde göreve başladı, 1977 yılından bu yana Hacettepe Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesidir.

Üstün yetenekli çocukların seçimi ve eğitimi, korunmaya muhtaç çocuklar, engelli bireyler için ve ruhsal yakınmalarına ilişkin çok sayıda çalışma ve yayını bulunmaktadır.

Öğretmenlere ve anne babalara yönelik eğitimler ve paylaşımlar en çok ağırlık verdiği etkinlikler arasındadır.

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Spor Sağlık Yüksek Kurulu üyeliği yapmıştır. Sporcu Sağlık Karnesinin hazırlanışı, federasyon Sağlık Kurulları’nın oluşumu, “görev ve sorumlulukları, zararlı alışkanlılarla başetme, sporda şiddetin önlenmesi gibi konularda çalışmıştır.

Aile Araştırma Kurumu bünyesinde Madde Bağımlılığı ile Mücadele konusunda oluşturulan Alt Kurul Bilimsel Danışma Kurulu’na Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi olarak katılmıştır.

TRT Çocuk ve Gençlik yayınları danışmanlığı ile uzun yıllar sürdürmüştür. Gerek radyoda gerekse televizyonda yaptığı çocuk, genç ve ana babalara yönelik programlar halen sürmektedir.

Çocukları zararlı yayınların olumsuz etkisinden koruma amacıyla RTÜK’nda oluşturulan Simge Uygulama çalışma grubu üyesi olarak bu alandaki çalışmaları devam etmektedir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Uluslararası Dairesi tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği Sınır Tanımayan Televizyon Direktifine göre “Görsel -İşitsel Programların Sınıflandırılması Sisteminin Geliştirilmesi ve Küçüklerin Korunmasına Yönelik Simgelerin Benimsenmesi” konulu projede uzman danışman olarak çalışmıştır.

Yatılı İlköğretim Bölge Okulları (YIBO) koşullarının iyileştirilmesine yönelik Arçelik AŞ. Tarafından başlatılan projenin öğretmen eğitimi ekibinde yer alarak çok sayıda öğretmene çocuk ve gençlik ruh sağlığı ve sorunlarına ilişkin bilgi ve deneyim aktarımında bulunmuştur.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Ruh Sağlığı Bilim Kurulu üyesidir.

Milli Eğitim Bakanlığı Okullarda Şiddeti Önleme Projesi Kurulu üyesidir.

Türk Psikologlar Derneği Etik Kurul başkanıdır. Aynı Derneğin Zeka Testleri ve Uygulamaları Ünitesi başkanlığını yürütmektedir.

TED Ankara Koleji Rehberlik Birimi ile yapılan çalışma sonucu oluşturulan ‘Okullarda Uygulanacak Disiplin Yöntemleri’ başlıklı raporları bu konudaki çalışmalara başlangıç noktası oluşturmuştur.

İlköğretim 6,7,8. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan ve ülke düzeyinde uygulanan Ergenlik Dönemi Değişim Projesi’nde eğitim birimi başkanı olarak görev almıştır.

Adalet Bakanlığı Çocuk ve Ergen tutuklu ve hükümlülere yönelik iyileştirme projelerinde, yasal düzenlemelerin oluşumunda görev almıştır. Halen Çocukların Ceza Sorumluluğunun Saptanması, Raporlandırılması ve Raporların Değerlendirilmesi Konusunda çalışma grubu üyesidir.

TUBİTAK Bilim Çocuk Dergisi Yayın Kurulu üyesidir.

2009 yılında EUROPSY unvanını almıştır. Avrupalı Psikoterapistler Kurulu Türkiye Komisyonu üyesidir.

Çok sayıda bilimsel ve mesleki derginin yayın kurulundadır.

“Otizm’de Naltrekson Sağaltımının Davranışsal ve Biyokimyasal Boyutları” isimli araştırma ile 1995 yılı Prof.Dr. Mualla Öztürk Çocuk Ruh Sağlığı Ödülü’nü kazanan ekipte yer almıştır. Türk Psikiyatri Dergisi 2009 araştırma ödülünü kazanan araştırma ekibindedir.

Üyesi Olunan Dernek ve Vakıflar

Türk Psikologlar Derneği-Kurucu Üye. Disiplin ve Etik Kurul Başkanı, Klinik Testler Kurulu Başkanı

ANAÇEV Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı-Kurucu Üye. Yönetim Kurulu Üyesi.

GENKOR-Genetik Hastalıklardan Korunma Derneği-Kurucu Üye. Yönetim Kurulu Üyesi.

Otistik Çocukları Koruma Derneği

Çocuk İstismar ve İhmalini Önleme Derneği

Çocuk Nörolojisi Derneği-Kurucu Üye.

Türkiye Zeka Vakfı-Kurucu Üye. Genel Kurul Üyesi.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite ve Özel Öğrenme Bozukluğu Derneği-Kurucu Üye. Onursal Başkanı.

TEMA_Türkiye Erozyonla Mücadele ve Araştırma Vakfı.