PSİKOLOG DOÇ. DR.Ş.GÜLİN EVİNÇ
Geri Dön

Gülin Evinç

Tel +90 (312) 305 11 51
E-posta evinc@hacettepe.edu.tr

2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuş, 2004 yılında ODTU’de klinik psikoloji yüksek lisansını tamamlamıştır. Halen ODTU’de klinik psikoloji alanında doktora programına devam etmektedir. 2003–2004 yıllarında özel eğitim alanında gelişimsel bozuklukları olan çocuklarla çalışmış, oyun terapisi uygulamış ve özel eğitim gereksinimi olan çocukların ailelerine psikolojik destek vermiştir. 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana bilim Dalı’ndaki görevine başlamıştır. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, yıkıcı davranış bozuklukları ve çocuk ihmal ve istismarı üzerine çalışmaları bulunmaktadır. 2004 yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nde kurulmuş olan Çocuk İhmal ve İstismarı Değerlendirme, Araştırma ve Tedavi (ÇİDAT) ekibinde de görev almaktadır.