MİSYON/VİZYON
MİSYON
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalının misyonu; evrensel ilkeler doğrultusunda, çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında çağdaş, nitelikli eğitim, araştırma ve uygulama hizmetleri üretmek, bu hizmetlerin uygun eğitilmiş kişiler yoluyla yürütülmesini sağlamak, üretilen bu hizmetleri ulusal ve uluslararası düzlemde toplum yararına dönüştürmektir.
VİZYON

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalının vizyonu; nitelik ve nicelik olarak uluslararası standartlarla uyumlu; eğitim, araştırma ve uygulamada çağdaş yönelimli, ulusal ve uluslararası düzlemde bilimin gelişimine katkıda bulunan, insanlığın ortak geleceği olan çocuk ve ergenlerin ruh sağlığına yönelik çalışmalarla ülkemizdeki önderlik konumunu geliştiren, ulusal ve evrensel anlamda toplum ruh sağlığını korumaya ve iyileştirmeye çalışan bir anabilim dalı olmaktır.