TEZLER
 • Atilla Turgay (1973) "Çocuklarda Konversiyon Reaksiyonu".
  Tez Danışmanı: Atalay Yörükoğlu
 • Bahar Gökler (1978) "Nevrotik Kadın Hastaların İlkokul Çağındaki Çocuklarının Ruhsal Belirtiler Yönünden Değerlendirilmesi".
  Tez Danışmanı: Atalay Yörükoğlu
 • Belma Ağaoğlu (1990) "Çocuklar için Depresyon Ölçeğinin Öğrenciler ve Çocuk Ruh Sağlığı Kliniğine Başvuran Çocuklarda Uygulanması".
 • Füsun Çuhadaroğlu (1993) "Ergenlerde Depresyon ve Anksiyetede Komorbidite"
  Tez Danışmanı: Atalay Yörükoğlu
 • Ayşen Coşkun (1994) "Çocuklarda Davranış Derecelendirme Ölçeği ve Hacettepe Ruhsal Uyum Ölçeğinin Malatya İl Merkezindeki İlkokullarda Uygulanması".
 • İsmail Yavaş (1995) Davranım Bozukluğu Olan Çocuk Ve Ergenlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Depresyon Ve Anksiyete Bozukluklari Birlikteliği
  Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Birsen Sonuvar
 • Pehlivantürk B (1997) "Çocuk ve Gençlerde Somatoform Bozukluklar: Klinik Değişkenler, Depresyon Ve Anksiyete Birlikteliği".
  Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Birsen Sonuvar
 • Fatih Ünal (1997) "Çocukluk Masturbasyonunda Nedensel Etkenler Ve Klinik Değişkenler".
  Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Birsen Sonuvar
 • Z. Bengi Semerci (1997) "Çocuk ve Ergenlerde Gilles de la Tourette Sendromu: Obsesif- Kompulsif Bozukluk Ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozuklığu İle Birlikteliği".
  Tez Danışmanı: Prof. Dr. Bahar Gökler
 • Neşe Perdahlı Fiş (2001) "Şizofrenisi Olan Çocuklarda Yürütücü Işlevler"
  Tez Danışmanı: Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu Çetin
 • Sadriye Ebru Çengel Kültür (2002) "Alkol Bağımlılığı Olan Babaların Çocuklarında Psikopatoloji".
  Tez Danışmanı: Doç. Dr. Fatih Ünal
 • Yasemen Işık Taner (2003) "Panik Bozukluğu ve Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olan Annelerin Çocuklarında Psikopatoloji".
  Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Berna Pehlivantürk
 • Devrim Akdemir (2004) "Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Ana Babaların Çocuklarında Psikopatoloji".
  Tez Danışmanı: Prof. Dr. Bahar Gökler
 • Betül Bakkaloğlu Mazlum (2007) "Otistik Bozuklukta Antioksidan Enzim ve Antioksidan Vitamin Düzeyleri, Malondialdehit ve Glutatyon Düzeyleri".
  Tez Danışmanı: Prof. Dr. Bahar Gökler
 • Esra Çöp (2009) "Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nda Ağır Duygudurum Düzensizliği Yaygınlığı, Eşlik Eden Hastalıklar ve Bilişsel Özellikleri".
  Tez Danışmanı: Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu
 • Çetin Gülser Şenses Dinç (2009) "Kistik Fibrozis Tanısı Olan Çocukların ve Annelerinin Psikiyatrik Özellikleri".
  Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fatih Ünal
 • Tuna Ulay (2009) "Prematürite ve Erken Çocukluk Dönemi Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu".
  Tez Danışmanı: Prof. Dr. Bahar Gökler
 • Burcu Ersöz Alan (2010) "Risperidon Kullanımının Prepubertal Çocuklarda Metabolik Parametreler Üzerine Etkisi".
  Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Sadriye Ebru Çengel Kültür
 • Müslüm Kul (2010) "Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Oksidatif Metabolizmanın Araştırılması".
  Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fatih Ünal
 • Hayati Sınır (2011) "Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Konan Çocuklarda Uyku ve Uyku Bozuklukları: Polisomnografik Çalışma".
  Tez Danışmanı: Doç. Dr. Berna Özsungur
 • Ayşe Zeki (2011) "Ergenlerde Kendine Zarar Verme Davranışının Gelişimsel ve Psikopatolojik Değerlendirmesi"
  Tez Danışmanı: Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu
 • Özlem Uzun (2013) "Psikojenik nöbet tipinde konversiyon bozukluğu olan ergenlerde çocukluk çağı travmaları, bağlanma ve aleksitimi"
  Tez Danışmanı: Doç. Dr. Devrim Akdemir
 • Dilek Ünal (2013) "Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu alt tiplerinde ve tedaviye dirençli olgularda genetik farklılıklar"
  Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fatih Ünal
 • Candan Taşkıran (2014) "Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda belirti özelliklerinin disregülasyon profili ve duygusal uyarılma düzeyleri ile ilişkisinin incelenmesi"
  Tez Danışmanı: Doç. Dr. Sadriye Ebru Çengel Kültür
 • Mahmut Kara (2014) "İntihar girişimi olan ve olmayan kendine zarar verme davranışı gösteren ergenlerde gelişimsel ve psikiyatrik özellikler"
  Tez Danışmanı: Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu
 • Serhat Kala (2015) "Konversiyon bozukluğu tanısı konan ergenlerde yüz ifadelerinin, duygu tanımlama becerilerin ve ilişkili etmenlerin değerlendirilmesi"
  Tez Danışmanı: Doç.Dr.Dilşad Foto Özdemir
 • Semih Erden (2016) "Kemik iliği transplantasyonu yapılmış çocuklar ve donör kardeşlerde psikopatoloji"
  Tez Danışmanı: Prof. Dr. Berna Özsungur
 • Dr. Merve Bilge Bekler (2016) "Anoreksiya nervoza tanısı olan ergenlerde sosyal işlevsellik ve eşlik eden psikiyatrik belirtilerin sosyal işlevsellik ile ilişkisi "
  Tez Danışmanı: Doç. Dr. Devrim Akdemir
 • Kevser Nalbant (2016) "Anoreksiya nervoza tanısı olan ergen kızlarda duygu düzenleme,duygu tanıma ve empati becerileri"
  Tez Danışmanı: Doç. Dr. Devrim Akdemir