ANA SAYFA

Nüfusun yarıdan fazlası çocuk ve gençlerden oluşan ülkemizde, sağlıklı bir toplumsal yapıya ulaşabilmek; ancak kişilerin çoğunluğunun ruhsal yönden sağlıklı olması ile gerçekleşebilecektir. Bu noktada Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları biliminin yeri ve önemi ortaya çıkmaktadır. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık dalı, hastalıkların biyolojik ve ruhsal yönüyle ilgilenmesinin yanısıra, davranışsal ve toplumsal yönüyle de ilgilenen ve bu açıdan eğitime ve koruyucu sağlığa yönelik de çalışan bir uzmanlık dalıdır.

Ülkemizde çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıklarının bir bilim olarak işlerlik kazanması ve kabul edilmesi yaklaşık elli yıllık bir süreçtir. İlk çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları bölümü 1959 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kurulmuş, diğer merkezler bunu izlemiştir. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı bu bilim dalını 1990 yılında ayrı bir uzmanlık dalı olarak tanımış ve eğitimiyle ilgili koşulları belirlemiştir. Hacettepe Üniversitesi’nde Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 1995 yılında Sağlık Bakanlığı ve YÖK tarafından onaylanan ortak bir kararla ayrı bir uzmanlık ve anabilim dalına dönüştürülerek Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ismini almıştır.